Objekt s nájemními byty v obci Dražice

Místo: Dražice

Investor: Obec Dražice
Realizace: 2005—2006

Jedná se o samostatně stojící novostavbu o půdorysu tvaru L. Objekt není podsklepen a má čtyři nadzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je vestavěno do podkroví. Budova je zastřešena sedlovou střechou se svislými štíty na třech stranách. Na rozhraní obou křídel je komunikační prostor se schodištěm a výtahovou šachtou.
Fasády jsou opatřeny omítkou vápennocementovou hladkou s vodorovným členěním.