Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13

Místo: Vídeňská 125, Brno

Investor: město Bílina
Realizace: 2010

Lávka byla navržena pro přemostění komunikace a řeky, propojuje prostor před nádražím a centrem města. Byla navržena v části přímo přes řeku ve tvaru křivky, aby byla získána potřebná délka pro nastoupání nivelety lávky.

Součástí lávky jsou dvě železobetonová schodiště. Šířka 3,0m, délka 121,0m, horní hrana mostovky je dělena na rampy a délce 9,0m, odpočinkové plošiny 1,5m s max. podélným sklonem 8,0%, spodní hrana je plynulá křivka. Lávka je realizována ze železobetonu, zábradlí ocelové se svislou výplní.