Velvyslanectví Alžírské lidově demokratické republiky v Praze

Místo: Praha 6, V Tišině 10

Investor: Alžírská vláda
Realizace: 2010—2011

Projekt se týkal částečné rekonstrukce budovy velvyslanectví ( podkroví, střecha, vnitřní rozvody, terasa ) a přístavby vízové sekce na místě bývalé garáže včetně úpravy oplocení a přístupových cest. Základním kriteriem bylo nenarušit cenný architektonický výraz budovy.