Univerzitní centrum ve Zlíně

Místo: nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín

Investor: Univerzita Tomáše Bati Zlín
Autor: Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner
Realizace: 2006—2008
Byl zpracován projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby.

Během prací bylo nutno zásadně změnit přízemí. Objekt je architektonicky i technicky poměrně náročný. Velký důraz byl kladen na jednotlivé detaily konstrukční, materiálové i interiérové. Objekt má eliptický tvar s vnitřním atriem, fasáda je v převážné části tvořena zavěšenou keramickou fasádou, doplněna výraznými skleněnými plochami a slunolamy.