Benediktinské opatství Rajhrad,
Muzeum Brnenska – výstavní prostory

Investor: Benediktinské opatství Rajhrad
Stupen: dokumentace pro provedení stavby

Rekonstrukce jižního krídla prelatury kláštera v Rajhrade
Rekonstrukce zahrnuje prostory jižního krídla prelatury vcetne letního refektáre, následne budou sloužit expozici Památníku písemnictví na Morave. Jedná se o cást prímo navazující na již rekonstruované prostory kvadratury. V letním refektári je restaurována vnitrní výmalba, stejne tak v konferencní místnosti. Rekonstrukce je nárocná z hlediska památkové péce, použití materiálu v kombinaci s osvetlením. Soucástí rekonstrukce je také severní fasáda s vytvorením nového portálu a predprostoru, soucást úprav nádvorí.