Sportovní areál VUT PPV v Brně - zázemí

Investor: VUT v Brně
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení

Stavbu tvoří zázemí sportovního areálu, které lze rozdělit do tří částí - parkoviště, výuka a pracoviště pedagogů sportovních disciplín, technické zázemí, (sklad, dílny, šatny). Hmotové řešení respektuje okolní zástavbu, využívá svažitosti terénu. Zapuštěná do terénu, využívá jako obkladů gabionové bloky. Objekt CESA je opatřen keramickým pláštěm, doplněný kovovými obklady a prosklenými stěnami. Na části ploché střechy je uvažováno parkování. Důraz je také kladen na sadové úpravy navazující na celý areál VUT PPV.