Rekonstrukce tréninkového stadiónu v areálu PPV VUT V Brně

Místo: Brno, ulice Technická

Investor: VUT v Brně
Realizace: září 2010

V rámci rekonstrukce tréninkového stadiónu v areálu PPV VUT v Brně byl kompletně realizován nový velmi kvalitní umělý povrch jak fotbalového hřiště, tak i přilehlé závodní dráhy. Součástí bylo rovněž vybudování novostavby zastřešené ocelové tribuny Pod tribunou se nachází víceúčelový objekt. Jedná se o rámovou ocelovou konstrukci, v zadní části podporovanou železobetonovým sloupem.