CENTRÁLNÍ ARCHIV VUT V BRNO, ULICE KOUNICOVA 46/48

Místo: Brno, ulice Kounicova

Investor: VUT v Brně
Realizace: říjen 2009

Jedná se o rekonstrukci bývalého objektu menzy na ulici Kounicova pro účely vybudování centrálního archivu VUT v Brně. Základem bylo zcela nové dispoziční řešení objektu a realizace nové zavěšené provětrávané keramické fasády s novými okenními otvory. Součástí zakázky byl rovněž návrh a realizace kompletního interieru budovy a to jak vlastního prostoru archívu, tak i přilehlých administrativních a reprezentačních prostor.