Rekonstrukce a oprava objektu E1 VUT v Brně

Místo: Rybkova 2a, Brno

Investor: VUT v Brně
Realizace: 2001—2002

Jedná se o rekonstrukci a nástavbu části pětipodlažního objektu v areálu VUT FAST v Brně původně ve vlastnictví vojenské akademie. Účelem bylo vybudování nových laboratoří a učeben fakulty stavební. Výrazným architektonickým prvkem je prosklená nárožní věž a zastřešení rekonstruované části sedlovou střechou dělenou vikýřovými okny a povrchem z titanzinkového plechu. Opláštění vnějších stěn je tvořeno systémovou provětrávanou fasádou se zavěšeným keramickým obkladem cihlově červené barvy.