Rekonstrukce a oprava objektu D3
a spojovací most obj. D1 a D2 FAST VUT v Brně

Místo: Veveří 95, Brno

Investor: VUT v Brně
Realizace: 2001—2003

Most propojuje objekty D1 a D2 stavební fakulty v úrovni druhého nadzemního podlaží. Užito bylo lehké ocelové konstrukce. Most je kompletně krytý s prosklenými stěnami a plochou střechou. Spodní část mostu běží po křivce pro vyrovnání nestejných výškových úrovní mezi oběma podlažími. Most je opláštěn stříbřitě šedým plechem, který zároveň s jednoduchým prosklením v líci fasády dosahuje vzhledu lehké elegantní lávky seriózně zapadající do prostředí historického nádvoří fakulty jako nerušivý moderní prvek.