certifikát ISO 9001/2001


Naše firma se zabývá projektováním - tvůrčím procesem zde vzniká ze vstupních dat a odborných informací projekt architektonického díla. Produktem a předmětem procesu řízení kvality je tedy zdánlivě samotný projekt. To je pouze část pravdy: „Projekt není cílem, ale prostředkem k realizaci díla.“

Zatímco řízením průběhu procesu projektování je možno zabránit chybám a dosáhnout formální kvality dokumentace, teprve realizace ukáže kvalitu návrhu samotného.

Z tohoto důvodu je naše politika kvality zaměřena nejen na proces sám, ale i na jeho obsah s cílem vytvořit úplnou a správnou dokumentaci, splňující požadavky zadání co do funkce, architektonické kvality, nákladů i termínů.

Politika kvality a environmentu.pdf >>