Uvedené příklady řešení hotelů zahrnují vždy komplexní návrh objektu včetně interiéru a navazují na dlouholeté zkušenosti týmu firmy v tomto oboru.