Široké spektrum různých typů kancelářských budov doplňují mimořádně náročné rekonstrukce budov pro ambasády.