Kulturní objekty jsou kromě kaple v Lavičkách vesměs představiteli náročných rekonstrukcí památkových budov.