Tým se s časem mění. Zatímco společníci, kteří se aktivně účastní tvorby i řízení projektů, představují spolu s kmenovými spolupracovníky zkušenosti a kontinuitu firmy, mladí spolupracovníci, často i z řad studentů zajišťují, že firma si zachová inovativního ducha.

Na této stránce jsou uvedeni reprezentanti všech, kteří se podíleli na více než tisíci zakázkách zpracovaných za dobu existence firmy.

Firma je certifikována podle standardu ČSN EN ISO 9001:2001.