Hlavní zaměření firmy je na obor občanských staveb, ale šíře spektra prací je taková, že za dobu existence firmy již pokryla stavby o nákladech od milionu do miliardy, od vesnické kaple po obchodně-zábavní komplex.

Uvedené členění prací je rozděleno podle nosných oborů, pro které poskytujeme služby, uvedené v připojeném přehledu.

> feasibility studie
> koncepce rozvoje
> urbanismus a územní plánování
> poradenství

> architektonický koncept
> projekt
> interiér
> parkové a zahradní úpravy

> technická zařízení budov
> skladování a manipulace
> technologie stravování

> řízení projektů
> projednání a povolovací řízení
> autorský dozor


Schopnost firmy poskytnout klientům profesionální služby na evropské úrovni byla získána léty spolupráce se zahraničními kolegy a prověřena prací pro řadu zahraničních investorů, stejně jako pro veřejné a státní instituce. Kromě toho realizujeme i záměry soukromých investorů v oblasti bydlení, gastronomie i služeb.

Zahraniční vládní instituce


Australská vláda
Španělské království
Egyptská arabská republika


Zahraniční investoři


BIBUS AG (Švýcarsko)
INKU International (Rakousko)
RAAB KARCHER (D)
The Drogerie a.s. (GB/A/CZ)
Bovis (GB)
Agreement a.s. (A/CZ)


Státní instituce


Vysoké učení technické v Brně
Úřad městské části Praha 9
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec
Městský úřad Znojmo