Stavby pro školství, zejména vysoké školy, tvoří podstatnou část akcí firmy. Díky dlouholeté práci pro VUT v Brně se podařilo zrealizovat nejen několik velkých objektů, představených v referencích, ale zejména velké množství drobnějších staveb a rekonstrukcí celých areálů, které významně přispěly ke kvalitě vysokoškolského prostředí.