Bytová výstavba nábřeží Protifašistických bojovníků Přerov

Místo: nábřeží Protifašistických bojovníků, Přerov

Investor: Město Přerov, Bratrská 34
Realizace: 2004

Jedná se o novostavbu bytového komplexu o čtyřech až pěti nadzemních podlažích. První tři nadzemní podlaží odpovídají úrovní stávající zástavbě a zbývající dvě podlaží (čtvrté a páté) jsou již podkrovní krytá sedlovou střechou, čímž je zachován ráz stávajícího okolí.

Dům má na nábřeží v úrovni terénu situovány vstupy do domů, sklepní prostory bytů, parkování osobních automobilů a v ulici Palackého lemují vjezd do dvorní části prostory obchodů.

Architektura objektu je klidná, se snahou hmotově zaujmout a dosáhnout sjednocení s okolím, ale ve výrazu zůstává zcela názorově současná. Návrh je barevně bohatý s použitím kvalitních materiálů. Převážně jsou střechy sedlové, přerušované plochami pultovými nad schodišti a doplněny i střechou plochou.