Kdo jsme?

HEXAPLAN INERNATIONAL spol. s. r. o.  je architektonická a inženýrská projekční firma komplexního typu s oprávněním pro všechny druhy staveb, vykonává zpravidla činnost generálního projektanta.

V průběhu své více než 30leté činnosti byly ve firmě zpracovány projekty občanských staveb, školních a sportovních, nové stavby i rekonstrukce. Firma poskytuje profesionální služby na evropské úrovni, která byla získána spoluprací se zahraničními kolegy pro řadu zahraničních investorů.

V rámci činnosti firmy jsme vypracovali více než tisíc zakázek, od interiérů, bytové a rodinné výstavby, hotelové, obchodní, školské, sportovní stavby, ale také objekty pro výrobu a skladování, objekty nové i rekonstrukce.

Nabízíme komplexnost předprojektových i projektových prací, studií architektonických, technických i s úvahami o výši investičních nákladů, jako podklad pro rozhodování investora.

Ke stálým zaměstnancům rozšiřujeme kolektiv spoluprací s dalšími ateliéry formou sdružení.