Rekonstrukce a oprava objektu čp. 31 Vříšť

Místo: Vříšt

Investor: VUT v Brně
Realizace: 2005—2006

Jedná se o celkovou rekonstrukci rekreačního objektu, srubové dřevostavby se zděným zázemím. Bylo nutno zásadně zasáhnout do nosného systému, vyměnit narušené dřevěné konstrukce, zásadně změnit dispozice lůžkové části, doplněné koupelnami. Při rekonstrukci byly buď prvky zachovány (zrekonstruovány či repasovány), nebo vyměněny. Technologie provádění respektovaly charakter budovy. Do celého objektu byl navržen interiér.