Rodinný dům Žalov

Místo: Žalov

Investor: Mgr. Luděk Vrána
Realizace: 2001—2002

Jedná se o komfortní rodinný dům na svažitém pozemku. Hmotové řešení a výběr materiálů byly voleny s ohledem na náplň objektu a požadavky investora, který preferoval použití přírodních materiálů a zastřešení sedlovou střechou. Jedná se o členitou hmotu dělenou prosklenými plochami francouzských oken a kamenného zdiva, které je uplatněno na nízké hmotě krytého bazénu a komínů zakončených betonovou hlavou. Hlavní hmota s obytnými místnostmi je řešena v bílé omítce. V interiéru je rovněž použit kámen doplněný plochami hladkých omítek a dřevěnými vazníky krovu v podkroví.