Skladová a provozně administrativní budova BIBUS

Místo: Vídeňská 125, Brno

Investor: BIBUS LAND s.r.o., Vídeňská 125, Brno
Realizace: 1996—1997

Jedná se o objekt v rámci areálu firmy BIBUS LAND s.r.o. sloužící pro administrativní, skladové a prodejní účely.

Budova je trojpodlažní ve tvaru kvádru. Architektonický výraz je jednoduchý, důraz je kladen na funkčnost. Na fasádě se uplatňuje kamenný obklad v kombinaci s pásy hliníkových oken a výkladců.