Technologický inkubátor Brno

Místo: Technická 2, Brno

Investor: VUT v Brně
Realizace: 2003

Jedná se o administrativní budovu, jejímž účelem je poskytnout zázemí začínajícím firmám a podpořit jejich rozvoj.

Objekt je tvořen dvěma hmotami - jednopodlažní a dvoupodlažní, které jsou odlišeny rozdílným barevným provedením fasád v šedé a červené omítce. Provozně je budova dělena na dvě části: část kanceláří a část pro laboratoře. Dispozičně je koncipována jako v převážné části variabilní se společnými provozy.