T14 VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PARK PROF.LISTA

Umístění: Vut v Brně, areál PPV
Investor: VUT v Brně
Projekt: dokumentace pro provedení stavby 2011
Realizace: 2012

Navrhovaná stavba bude sloužit rozvoji, vědě a výzkumu. Jedná se o objekt zkušeben zahrnující trafostanice, rozvodny, prostor motorgenerátoru 6kV, zkušebny 100kV, 200kV a 300/500kV, kobka usměrňovače. K těmto zkušebnám přiléhají velíny, sklady. V objektu je situována výměníková stanice se zaústěním přípojky horkovodu.

Doplňujícími místnostmi je šatna, hygienické zařízení a kanceláře se zasedací místností. Objekt laboratoří je složen z jednotlivých prostor laboratoří doplněných o výměníkovou stanici, hyg. zařízení, zasedací místnost a kanceláře správy.

Prostory laboratoří budou mít možnost posunu příček dle konkrétních výzkumných potřeb. Navrhovaná výstavba přímo navazuje jižním směrem na T12 FEKT, je součástí areálu VUT a bude součástí vědeckého výzkumu nejen fakulty.

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby