Víceúčelová sportovní hala, areál VUT

Místo: Areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem

Investor: VUT v Brně
Autor: prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Martin Borák

Hala
Šatnový objekt

Studie autorů byla použita jako podklad pro vypracování projektu pro stavební povolení i pro provedení stavby. Konstrukce byla svými parametry i výtvarným návrhem složitá. Plášť budovy tvoří zavěšená keramická fasáda. S autory jsme spolupracovali na změnách objektu šaten a služeb, vypracovali jsme interiér objektu. Sportovní hala je součástí sportovního areálu VUT PPV.