VUT VÝSTAVBA OBJEKTU FEKT AREÁL PPV

Místo: Brno, ulice Technická

Investor: VUT v Brně
Realizace: září 2010

Jedná se o novostavbu budovy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Tato budova přímo navazuje na již realizované objekty v rámci areálu VUT pod Palackým vrchem. Architektonickým členěním je zdůrazněn význam objektu i částí, které mají řídící i společenskou funkci pro celou fakultu. Návrh objektu respektuje a využívá svažitost terénu. Blok podzemního parkování se uplatňuje pouze vjezdovou částí, zbývající hmota je pod terénem. Budova je logickým ukončením areálu i stávající zástavby, její vstup je orientován s pohledem do plánované výstavby v budoucnosti. Skladba jednotlivých hmot a jejich orientace respektuje zásady stávajícího areálu FSI.