Polyfunkční bytový dům Nový Lískovec Brno

Investor: S-A-S develop - Nový Lískovec s.r.o.
Stupeň: studie

Stavba jako celek tvoří polyfunkční dům s důrazem na funkci bydlení. Ve dvou podzemních podlažích jsou situovány parkovací stání a technické zázemí. V přízemí jsou navrženy obchody, služby a restaurace. S ohledem na svažitost terénu již v 1.NP je část bydlení, ve 2.NP pošta přístupná s terénem. Ve 2.3.4.5 podlaží jsou navrženy pouze bytové plochy. Architektonický návrh respektuje členitost domu, jeho význam a uplatnění v centrální části zástavby. Důraz je kladen také na okolí domu jeho využití i na parkové úpravy.