Modernizace budov v areálu FTK UP v Olomouci

Výukový objekt FTK UPOL zahrnuje prostory pro výuku (učebny, aula s respiriem, tělocvičny), prostory pro výzkum, lékařské obory a zahrnuje také kancelářské prostory děkanátu. Stávající objekt byl rozšířen o vstupní objekt s důrazem na splnění podmínek bezbariérového pohybu.

Realizace: 2021