VUT FEKT objekt T10, areál PPV Brno

Objekt navazuje na dříve realizovanou budovu pro výuku. Situován je zde děkanát FEKT, prostory pro výuku a výzkum, příprava jídla s prostory jídelny a bufetu. Budova je doplněna podzemním parkováním a technickými provozy.

Realizace: 2010