Benediktinské opatství Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Kvadratura kláštera byla zrekonstruována pro provoz Památníku písemnictví na Moravě, depozity Muzea Brněnska. Obnovením jižní části prelatury byly vytvořeny prostory pro společenské akce a výstavy. V rámci rekonstrukce byly řešeny úpravy na faře, došlo k obnově historické knihovny, bylo realizováno osvětlení i ozvučení kostela.

Realizace: 1997 až 2013