Rekonstrukce areálu VUT Purkyňova 118, objekt 502 – chemická fakulta

Jedná se o rekonstrukci části areálu pro výuku a výzkum fakulty chemické a ústavu soudního inženýrství. Zahrnuje prostory výuky, administrativy a zázemí. Součástí realizace byla revitalizace architektonického výrazu areálu.

Realizace: 2015