Základní škola Zdiměřice u Prahy Jedná se o novostavbu základní školy pro 540 žáků. Objekt je rozdělen na části učeben a vedení školy, tělocvičen, stravování a venkovních sportovních ploch. Celá škola je řešena jako pasivní budova. Realizace: 2021...

Kulturní dům Milovice Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce objektu včetně zateplení fasády, víceúčelový sál pro provoz premiérového kina i divadelní představení. Počítá se s pořádáním různých společenských akcí, součástí objektu je restaurace, expozice vojenství a informační středisko. Součástí celé akce je i kompletní úprava okolí kulturního domu. Realizace: 2022...

VUT – rekonstrukce opláštění objektu A1, Technická 2. Brno Základem byla realizace kompletního opláštění objektu včetně rekonstrukce nosného systému. Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci budovy děkanátu, výukových i výzkumných prostor a stanic mobilních operátorů. Realizace: 2015...

Modernizace budov v areálu FTK UP v Olomouci Výukový objekt FTK UPOL zahrnuje prostory pro výuku (učebny, aula s respiriem, tělocvičny), prostory pro výzkum, lékařské obory a zahrnuje také kancelářské prostory děkanátu. Stávající objekt byl rozšířen o vstupní objekt s důrazem na splnění podmínek bezbariérového pohybu. Realizace: 2021...

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE **** náměstí OSN, Praha 9 - Vysočany Kongresový hotel, který byl v roce 2008 realizován podle našeho projektu, zpracovaného ve spolupráci s ateliery ATREA a DELTAPLAN, vyžadoval po více než deseti letech úspěšného provozu zásadní facelift. Koncepční návrh nového pojetí zpracoval atelier Kyzlink...

VUT FEKT objekt T10, areál PPV Brno Objekt navazuje na dříve realizovanou budovu pro výuku. Situován je zde děkanát FEKT, prostory pro výuku a výzkum, příprava jídla s prostory jídelny a bufetu. Budova je doplněna podzemním parkováním a technickými provozy. Realizace: 2010...

VUT FEKT objekt T12, areál PPV Brno Objekt navazuje na budovu T10, slouží k rozvoji vysokoškolské výuky, jde převáženě o prostory výuky a výzkumu. Skladba objektu je doplněna o knihovnu, občerstvení, podzemní parkování a technické provozy. Realizace: 2012...

VUT T14 Vědeckovýzkumný park prof. Lista, areál PPV Brno Objekt slouží rozvoji vědy a výzkumu. Jedná se o objekt zkušeben, zahrnující trafostanice, rozvodny, prostor motorgenerátoru 6kV, zkušebny 100 kV, 200kV a 300/500 kV, kobku usměrňovače. Doplněním jsou kanceláře, hygienická zařízení a technické provozy. Samostatné křídlo tvoří celek...

Polyfunkční dům Nový Lískovec Stavbu jako celek tvoří polyfunkční dům s důrazem na funkci bydlení. K převážně bytové části jsou připojeny prostory pošty, lékárny, zdravotnického zařízení a obchodu. Suterénní prostory jsou využity pro garáže a technické provozy. Realizace: 2016...

Benediktinské opatství Rajhrad Památník písemnictví na Moravě Kvadratura kláštera byla zrekonstruována pro provoz Památníku písemnictví na Moravě, depozity Muzea Brněnska. Obnovením jižní části prelatury byly vytvořeny prostory pro společenské akce a výstavy. V rámci rekonstrukce byly řešeny úpravy na faře, došlo k obnově historické knihovny, bylo realizováno osvětlení i...